VI HAR DIG I FOKUS

Går du med et ønske om at starte på STU? Vil du gerne have taget dine 9. klasses afgangsprøver, eller 10. klasses? Vil du gerne gå på STU på Fyn? STU ROSA i Odense tilbyder undervisning til unge med særlige behov såsom autismespektrumforstyrrelser, ADHD, OCD, angst og lignende. Her har du mulighed for at

Går du med et ønske om at få taget dine 9. klasses afgangsprøver eller måske tage 10. klasse, så kan vi hjælpe dig med at blive opkvalificeret, og støtte dig i dine valg af fag, så du senere kan komme videre i uddannelses-systemet.

 

275606066_3028413867421838_98353464052411687_n
188020506_2812744462322114_3139328732810893220_n
273271213_3001849956744896_5354363783140554492_n
315959085_580613857201358_5647379894217568399_n
værkstedsfag
288105854_3101651636764727_6925240612138858914_n

HVORFOR STARTE PÅ VORES STU ?

Hvis du har svært ved at overskue en ordinær ungdomsuddannelse, kan du få skræddersyet dit eget undervisningsforløb, herunder virksomhedspraktik, som tilgodeser dine behov. Mange af vores studerende som starter på STU ROSA har angst, føler sig ikke fagligt nok modne, eller synes at det sociale pres virker overvældende. Derfor tager vi godt hånd om hver enkelt elev og tilbyder et trygt læringsmiljø, så eleven kan udvikle sig i eget tempo.

STU ROSA adskiller sig fra andre STU-tilbud, idet vores fokus ligger på hver enkelt individ. Vi tilrettelægger hele forløbet i samarbejde med forældrene og den unge selv, hvor fokus er på et helhedsorienteret afsæt i den unges livssituation, drømme og ønsker.

SÅDAN BLIVER DU OPTAGET PÅ STU ROSA

For at blive godkendt til en STU-uddannelse skal du have overstået din undervisningspligt (det er dog ikke et krav, at du har bestået dine 9. klasses afgangsprøver). Derudover skal du målgruppevurderes og visiteres til STU ROSA, hvilket betyder, at du sammen med dine forældre eller mentor, allerførst skal rette henvendelse til din UU-vejleder i den kommune, du bor i.

HOS OS ER DER PLADS TIL AT VOKSE

Når du starter på STU ROSA i Odense, lægger vi stor vægt på din trivsel – ikke kun fagligt, men også personligt og socialt. For at garantere en tryg og stressfri atmosfære i klassen har vi kun plads til et begrænset antal elever.

Vi har hjulpet mange skønne elever videre i voksenlivet, hvilket siger noget om vores evner til at tage hånd om hver enkelt. Ved at anerkende den unges udfordringer kan vi i fællesskab lægge en daglig strategi og struktur, som har til formål at hjælpe den unge med at leve et helt almindeligt liv med en eller flere diagnoser.
Vi lægger stor vægt på, at STU ROSA skal være et dejligt sted at være – både som elev og underviser. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at vide mere eller se vores skønne uddannelsessted. Du kan booke et besøg ved at klikke her.

Kom på besøg hos STU ROSA

Alle er velkomne til at komme på besøg hos STU ROSA i Odense. Det er altid rart selv at mærke stemningen og danne sig sit eget indtryk.

Det er også muligt at komme i praktik hos os i et par dage. På den måde kan du prøve, hvordan det er at være en del af hverdan på STU ROSA.

Nedenfor kan du informere os om hvilken dag du ønsker at komme på besøg, men du er også velkommen til at ringe i stedet.

Send din information

    Hvilken dag vil du gerne besøge os? Vi får besøg efter kl. 14 i hverdagen. Du vil blive kontaktet omkring nærmere detaljer.

    STU – ROSA

    Det siger vores forældre og elever