Det er dét vi gør bedst!

Hos STU ROSA ser vi den unges livssituation som en relevant faktor i vores daglige samarbejde med den unge. Vores unikke tilgang tager afsæt i fire psykologiske akser, hvor kernen er at se den unge i en fællesskabende, holistisk kontekst. Dette opnår vi ved at benytte ROSA:

R = Ressource

Fokus på den unges individuelle ressourcer

Alle mennesker har ressourcer og kompetencer. Hos STU ROSA i Odense arbejder vi målrettet med den unge for at afdække hvilke kompetencer dette kunne være; hele tiden med arbejdsmarkedet eller videre uddannelse for øje. Vi har tilpasset dagligdagen, så der altid er mulighed for at den unge kan styrke sine kompetencer og arbejde mere fokuseret med f.eks. særinteresser.

O = Opportunity

Fokus på den unges mange muligheder

I STU ROSA tænker vi hele tiden kreativt for at se mulighederne frem for begrænsningerne. Alle de erfaringer den unge får med fra STU ROSA, forstærker den unges muligheder for at indgå på arbejdsmarkedet eller på en videre uddannelse. De unge er individer med forskellige forudsætninger, og vi tænker altid ud af boksen, så vi kan give dem de rigtige muligheder.

S = Success

Fokus på at give den unge successoplevelser

Success er et nøgleord hos os. Succes er at være en ligeværdig del af et fællesskab og udvikle sig fagligt såvel som personligt og socialt. I STU ROSA er læringsstrategierne tilpasset hver enkelt. Det optimerer mulighederne for at den unge får oplevelsen af succes med i baggagen.

A = Action

Fokus på handling angående den unges udvikling

I STU ROSA arbejder vi med begrebet aktiv handling. Den unge vil opleve handling som en solid støtte, både til personlige og projektrelaterede ønsker. Når vi viser aktiv handling over for den unge, oplever vi et større engagement, når den unge selv står over for vigtige beslutninger.

STU – ROSA

Det siger vores forældre og elever