Hvordan er vores STU-forløb skruet sammen?

INDIVIDUELT INSPIRERENDE FORLØB

Dagligdagen bærer i høj grad præg af, at alt foregår på det individuelle plan. Vores unge har mange interesser, som vi integrerer i forskellige, små værksteder og projekter; hele tiden med fokus på, at det er meningsbærende for den unge.

Når en ung virkelig brænder for et område, bliver det lærerigt for alle, og hvis der er noget særligt den unge ønsker at engagere sig i, bestræber vi os altid på at kunne realisere dette.

Da STU ROSA er en lille skole, betyder det at vi har en rigtig god normering. I praksis betyder det at vi arbejder i små hold, og har muligheden for at tilbyde én-til-én undervisning, hvis det er nødvendigt.

Det er vores erfaring at mange unge kommer til os med en idé og et ønske om én-til-én undervisning, pga. usikkerhed, men hurtigt finder ud af, at de faktisk foretrækker at deltage i undervisningen i små hold, fremfor alene.

De unge lærer utroligt meget af hinanden, og med hinanden, og finder en enorm ro og tryghed i det fællesskab de sammen bygger op.

Skræddersyet Uddannelsesplan

I STU ROSA indleder vi altid med et afklaringsforløb, der tager udgangspunkt i den unges eksisterende kompetencer og fremtidige ønsker for uddannelse og/eller arbejde. Afhængigt af den unge kan afklaringsforløbet tage op til 12 uger. Herefter sidder vi sammen med den unge, forældre og UU-vejleder og skaber en uddannelsesplan for forløbet, som fungerer for den unge. Denne uddannelsesplan evalueres én gang om året, og justeres efter behov.

Når en ung starter hos STU ROSA, er det vigtigste dog for os, at den unge får den tid han eller hun har behov for, for at lande i de nye omgivelser, og føle sig som en del af fællesskabet. Meget af den første tid går med at lære hinanden at kende, og finde ud af hvilke strategier der fungerer, og hvilke der slet ikke gør. Det sikrer den unge den bedst mulige, bløde opstart, og er en stor faktor ift. motivation for uddannelsen fremadrettet.

Vores Fagstruktur kan i grove træk opdeles i 4 grupper:

Hos STU ROSA ser vi den unges livssituation som en relevant faktor i vores daglige samarbejde med den unge. Vores unikke tilgang tager afsæt i fire psykologiske akser, hvor kernen er at se den unge i en fællesskabende, holistisk kontekst. Dette opnår vi ved at benytte ROSA:

Obligatoriske vedligeholdelsesfag

Ifølge lovgivningen skal de unge arbejde vedligeholdende med typiske folkeskolefag, og derfor er disse fag obligatoriske for alle vores studerende:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Samfundsfag

Selvom fagene er obligatoriske, tager vi naturligvis stadig hensyn til den individuelle unges faglige niveau, og justerer herefter, så de får den relevante faglige udfordring.

Forberedelse til voksenlivet

Vores forberedelsesfag giver den unge ressourcerne til et mere selvstændigt voksenliv.

Eksempler på forberedelsesfag kan være:

 • Sundhedsfag
 • Aktiv Botræning
 • Personlig budgetplanlægning
 • Kommunikation og samtale
 • Præsentationsteknik og Formidling
 • Forberedelse til beskæftigelse fx ekstern praktik

 

Projekt- og værkstedsfag

Vi tilbyder praktiske fag, hvor specifikke arbejdsopgaver skal løses, individuelt såvel som i teams. Fagene er forberedende til beskæftigelse, men kan også samtidig tage udgangspunkt i de unges særinteresser.

Da vores studerendes skemaer er særligt tilrettelagt til den enkelte unge, varierer udbudet af vores projekt- og værkstedsfag ift. de unges interesser og ønsker.

Typiske eksempler på fag som vi har skabt efter interessen fra de unge er:

 • T-Shirt Design
 • Teknisk tegning
 • Malerkursus
 • Film og Drama
 • Foto og Medie
 • Japansk

– blot for at nævne et par stykker.

Ekstern praktik

For os er det vigtigste i forbindelse med en ekstern praktik, at den unge er oprigtigt motiveret for praktikken. Først og fremmest handler det om at opfylde den unges ønske om en specifik praktik, og hvis dette ikke er muligt, så at hjælpe den unge med at finde et alternativ.

Vi sørger for at opbygge et tæt samarbejde mellem os som skole, og praktikstedet den unge skal ud til, og står altid til den unges rådighed i tilfælde af tvivl; Det er altid ok at fortryde igen, hvis man oplever at praktikken alligevel ikke var det man drømte om.

Forløbet er forberedende til beskæftigelse og giver den unge indblik i forskellige fagområder.

Hvis den unge ikke er i stand til at indgå i en ekstern praktik alene, pga. en særlig sårbarhed, arrangerer vi gerne en mindre gruppepraktik med en underviser, for bedst muligt at sikre den unge en følelse af succes.

STU – ROSA

Det siger vores forældre og elever